Kompletná agenda jednoduché a podvojné účtovníctvo
Kompletná agenda jednoduché a podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo v našom poňatí zahŕňa:

Vedenie kompletnej agendy jednoduchého účtovníctva:

  • peňažný denník
  • pokladničná kniha (v tuzemskej a v cudzej mene)
  • knihy pohľadávok a záväzkov, knihy DPH
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku
  • spracovanie účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke
 

Čo ponúkame?

Naša firma vám ponúka komplexný sortiment služieb a to:

 

Stačí si vybrať to, čo potrebujete!