Kompletná agenda jednoduché a podvojné účtovníctvo
Kompletná agenda jednoduché a podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo v našom poňatí zahŕňa:

Vedenie kompletnej agendy podvojného účtovníctva:

  • hlavná kniha
  • kniha analytickej evidencie
  • evidencia pohľadávok a záväzkov, knihy DPH
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku
  • spracovanie riadnej, prípade mimoriadnej účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky
 

Čo ponúkame?

Naša firma vám ponúka komplexný sortiment služieb a to:

 

Stačí si vybrať to, čo potrebujete!